Tagesordnung der nächsten Sitzung des Kirchengemeinderats:

 • am 21. Januar 2021 - Tagesordnung (digital)
 • am 25. Februar 2021 - Tagesordnung (vor Ort)
 • am 25. März 2021 - Tagesordnung 
 • am 22. April 2021 - Tagesordnung
 • am 20. Mai 2021
 • am 24. Juni 2021
 • am 22. Juli 2021
 • am 16. September 2021
 • am 21. Oktober 2021
 • am 18. November 2021
 • am 9. Dezember 2021